Privaatsustingimused

Kehtivad alates 01.10.2018

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist 3D Catering OÜ (edaspidi 3D Catering) veebilehel www.teesark.ee (edaspidi veebileht).

Palun tutvuge Privaatsustingimustega hoolikalt, et saada aru, kuidas me teie andmeid töödelda võime.

3D Catering veebilehel aadressil www.teesark.ee kaitseme klientide ja kasutajate privaatsust. Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate meie tavade kohta seoses teabe kogumise ja kasutamisega. 3D Catering jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad 3D Cateringile omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, kaupade ja teenuste tellimine või www.teesark.ee meili ja kontaktivormi kaudu ühenduse võtmine.

Teenused on kõik www.teesark.ee poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused, sh personaalsete riiete valmistamine ja müümine jne.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

www.teesark.ee kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja meiliaadress – kasutaja liitumisel meililistiga või meili saatmisel;
 • kasutaja nimi ja meiliaadress – kasutaja poolt kontaktivormi  edastamisel; Toodete tellimisel;
 • pangakonto number;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • IP-aadressi ei seota meie poolt personaalsete isikuandmetega;
 • klienditoe andmed.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

3D Catering kasutab isikuandmeid:

 • kasutaja tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile tellimuse info edastamiseks ning lisaks teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul;
 • ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
 • pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;
 • isikuandmeid, nagu meiliaadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi);
 • veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

3D Catering kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE 

Kolmas isik on 3D Cateringi lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub 3D Catering kasutajale teenuseid.

3D Catering  kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad järgmist:

 • meilide edastamise ja haldamise süsteemi;
 • veebilehe majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;
 • raamatupidamistarkvara kasutamist;
 • Koostööpartnerile, ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks;
 • Makselahenduse teenust – edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja meiliaadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Lisaks eeltoodule avaldab 3D Catering kasutajate andmeid selleks õigustatud riigiasutustele, õiguskaitseorganitele ja kohtule. Lisaks võime jagada teavet, et uurida, takistada või võtta kasutusele meetmeid seoses ebaseadusliku tegevusega või seoses pettusekahtlusega.

Kui Te klikite mõnele meie kodulehel toodud lingil, mis suunab Kasutaja 3D Catering veebilehelt edasi kolmandast isikust organisatsiooni või ettevõtte kodulehele, siis isegi kui veebilehtede vahel eksisteerib seos, ei oma 3D Catering  kontrolli kolmanda osapoole veebilehe üle ega vastuta kolmanda isiku tegevuse eest. Meie veebilehelt kolmanda isiku veebilehele navigeerimisel peaksite enne andmete jagamist tutvuma eraldi selle lehe privaatsuspoliitikaga.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

3D Catering säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks:

 • raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest;
 • meililistis olevat meiliaadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada;
 • kontaktivormi kaudu edastatud andmeid nii kaua, kuni kasutaja on saanud vastuse;
 • mitteaktiivsed kontosid 24 kuud;
 • ootel tellimusi, ebaõnnestunud tellimusi, tühistatud tellimusi 31 päeva;
 • täidetud tellimusi 7 aastat.

3D Catering rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega meili teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise periood.

Ülekandmine

Meili teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-kiri meiliaadressile info@teesark.ee Kui kasutaja kuulub 3D Catering poolt hallatavasse meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

KÜPSISED

3D Catering veebilehel kasutatakse küpsiseid eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades 3D Catering veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ja ka meie poolt korraldatavad kampaaniad ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab 3D Catering Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analyticsit blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

 

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

3D Catering  jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@teesark.ee

AUTORIÕIGUS

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja 3D Catering. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult 3D Catering loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele ja/või 3D Catering sotsiaalmeedia kanalile viitav link.

Teie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Oleme alati valmis vastama täiendavalt privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivatele küsimustele. Selleks palume võtta meiega ühendust aadressil info@teesark.ee.